نقاط گردشگری

رکوردی ثبت نشده است.
رکوردی ثبت نشده است.

فعالیت روستا

مطلبی ثبت نشده است.
مطلبی ثبت نشده است.
مطلبی ثبت نشده است.

اعضای شورا و دهیار

رکوردی ثبت نشده است.

چهره‌های برتر

رکوردی ثبت نشده است.

نظرسنجی

نظرسنجی ثبت نشده است.

ویدیو

آب و هوا

موقیت جغرافیایی